Intencje mszalne od 11.01.2020 do 19.01.2020

Kalendarz Intencji

 
 
Sobota 11.01.2020 8.00  -      za ¶p. Kazimierza Chachułę
18.00  -      za ¶p. Jadwigę i Stanisława KoĽmińskich
 
Niedziela 12.01.2020 8.00  -      za ¶p. Leokadię i Jana Szczupak
          oraz zmarłych z rodzin Szczupaków i Lipińskich
10.00  -      za ¶p. Zofię Duszyńsk± (3 r. ¶m.)
 -      za ¶p. duszę w czy¶ćcu cierpi±c± (12 greg.)
12.00  -      za ¶p. Marię Knieć
16.00  -      za ¶p. Jerzego G±siorowskiego
 
Poniedziałek 13.01.2020 8.00  -        Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo
           dla Ireny Rochman z okazji urodzin
 
Wtorek 14.01.2020 8.00  -      za ¶p. Jana PaĽdziorę (od Klubu Seniora)
 
¦roda 15.01.2020 8.00  -       
18.00  -        O potrzebne łaski dla księdza proboszcza
           i księży posługuj±cych w naszym ko¶ciele
 
Czwartek 16.01.2020 8.00  -      za ¶p. Stefana (24 r. ¶m.) i Barbarę oraz rodzicó z obojga stron
 
Pi±tek 17.01.2020 8.00  -      za ¶p. duszę w czy¶ćcu cierpi±c± (17 greg.)
18.00  -        O Boże błogosławieństwo dla wnuka Antoniego
 
Sobota 18.01.2020 8.00  -      za ¶p. Jana PaĽdziorę (popogrzebowa)
18.00  -        O Boże błogosławieństwo dla Zygmunta Jarzyna
           z okazji urodzin oraz wnuka Leszka
 
Niedziela 19.01.2020 8.00  -      za ¶p. Lecha Szczygielskiego (8 r. ¶m.)
10.00  -        O Boże błogosławieństwo dla Zofii Chachuły
          z okazji 23. rocznicy urodzin

 -      za ¶p. duszę w czy¶ćcu cierpi±c± (19 greg.)
12.00  -        O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki
16.00  -      za ¶p. Andrzeja Dylla (1 r. ¶m.)