Kontakt i dane adresowe

     
  Kancelaria parafialna czynna jest w środy w godz. 17:00-18:00  
       
  Adres:  
     
  Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy  
  87-100 Toruń  
  ul. Włocławska 256  
  tel. (056) 622-93-03  
     
  http://www.parafiaczerniewice.pl/  
       
  Ks. Proboszcz Mariusz Stasiak    
  tel. kom. : 501 625 974    
  mariusz.stasiak@parafiaczerniewice.pl    
       
  Konta:  
  PKO BP oddział II w Toruniu   26 1020 5011 0000 9102 0095 5716  
  Millennium   08 1160 2202 0000 0002 4917 3096