OGŁOSZENIE
 

Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy
w Toruniu
 
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

  • realizację merytoryczną zajęć edukacyjnych z zakresu szycia na maszynie
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych|.
   
    Zadanie zlecone :

„;Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej  Czerniewice”

>
Dokumenty do pobrania:
szycie na maszynie
Rozeznanie cenowe:   wersja Word    wersja PDF
Formularz cenowy: wersja Word wersja PDF