KRONIKA 1983

ROK 1983

 
Wiosną dokonano wytyczenia obiektu, wykonano wykop pod część mieszkalną.

Zawarto umowę na roboty murarskie z p. Henrykiem Ingramem.

Gromadzono materiały budowlane.

W okresie jesiennym wykonano konstrukcję dachu.

Z uwagi na poważną chorobę ks. Jana Sikorskiego pracami kieruje ks. Leonard Pollej z parafii Otłoczyn.

12 grudnia 1983  - Ks. Leonard Polley wystąpił do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie o utworzenie w Toruniu - Czerniewicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego - samodzielnej parafii.