KRONIKA 1985

ROK 1985

 
01 stycznia  1985  -  Dekretem ks. Prymasa Kardynała Józefa Glempa ks. Leon Ulatowski zostaje powołany na proboszcza parafii.

Pierwsze spotkanie 4-osobowej Rady Parafialnej :
 W. Kachel
 J. Michałowski
 S. Tessar
 B. Wachowiak

Zawiązuje się Kółko Różańcowe Niewiast

Ufundowano organy.

W sobotę przed Palmową Niedzielą odbyła się pierwsza Msza św. w kościele.

18 maja 1985  -  Odbyła się pierwsza w parafii uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej.

Pierwszą sumę odpustową odprawił ks. Prałat Józef Batkowski, a kazanie wygłosił ks. Romuald Biniak z Bydgoszczy.

W dalszym ciągu prowadzone są prace budowlane w części mieszkalnej . Ksiądz proboszcz mieszka na plebanii Toruń - Podgórz a następnie u p.p. M.B. Wachowiaków.

Wrzesień 1985  -  Odbyła się pierwsza w parafii uroczystość dożynkowa.

Odbyła się parafialna autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę

Lekcje religii odbywają się w kościele.

31  grudnia 1985  -  Ks. proboszcz wprowadza się na plebanię przy ul. Włocławskiej 256.

Pan Wacław Baranowski namalował obraz Matki Bożej Łaskawej do ołtarza głównego.