GALERIA 2020

2020.09.06  -  Festyn parafialny

 

         6 września br. obchodziliśmy 17. rocznicę konsekracji naszego kościoła. Z tej okazji odbył się festyn parafialny „Tu są moje Czerniewice”, który był okazją do radosnego dziękczynienia oraz budowania wzajemnych relacji w naszej wspólnocie.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie festynu.

Sponsorzy:
   - Gmina Miasta Toruń, główny sponsor Festynu,
   - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozie – wypiek gofrów i chleb ze swojskim smalcem,
   - Cukiernia Baltazar – część ciast festynowych
   - Anna i Jakub Stokłosa – rodzinne sesje zdjęciowe oraz fotorelacja z festynu,
   - Kazimierz Wrzosek – sadzonki drzew i krzewów ozdobnych,
   - Leszek Maćkowiak – część gadżetów festynowych,
   - Marlena Sobocińska – półprzyłbice.

Zaangażowani:
   - Agnieszka Malinowska-Pelczar oraz Wiesław Kania – logistyka i praca w przygotowywaniu
         festynu oraz jego zamknięciu,
   - Jarosław Buliński, Witold Jankowiak, Ryszard Leśniewicz, Jarosław Pelczar, Waldemar Rochman,
         Andrzej Szymkiewicz– praca w przygotowaniu i sprzątaniu placu festynowego,
   - Krzysztof Zaremba oraz Aktorzy Teatru Baj Pomorski w Toruniu
   (Grażyna Rutkowska-Kusa, Anna Katarzyna Chudek, Krzysztof Grzęda, Mariusz Wójtowicz) –
       - spektakle festynowe,
   - Mateusz Rutkowski (Inżynieria Dźwięku) – logistyka nagłośnieniowa i muzyka,
   - Caritas Toruń z s. dyrektor Agnieszką Kroll – obsługa części stanowisk z cateringiem,
   - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozie – obsługa stanowisk z własnymi wyrobami
        (biała i grillowa kiełbasa, pierogi, kiełbasa słoikowa, wino swojskie etc.),
   - Joanna Kurzac i Mirosława Mietkiewicz-Zagłoba – animacje zabaw dla dzieci
       (malowanie buziek, balony oraz konkursy i aktywacje),
   - Barbara Grochowska oraz Szymon Pelczar – obsługa stanowiska z gadżetami
        i praca w przygotowywaniu festynu,
   - Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia – skoszenie trawy na placu festynowym,
   - Komenda Komisariatu Policji Toruń-Podgórz – patrol podczas trwania festynu,
   - Straż Miejska w Toruniu – patrol podczas trwania festynu,
   - osoby (w tym dzieci) angażujące się spontanicznie w potrzebne prace podczas festynu
       oraz w uprzątanie placu festynowego.

Wszystkim serdecznie dziękuję!
Ks. Proboszcz Leszek Stefański.