Intencje mszalne od 15.01.2021 do 23.01.2022

Kalendarz Intencji

 
 
Sobota 15.01.2022 8.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 13)
18.00  -         o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
           dla Zygmunta i Leszka z okazji urodzin
 
Niedziela 16.01.2022 8.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 14)
10.00  -         Msza ¶w. zbiorowa.
 -         O dary Ducha ¦więtego i wszelkie potrzebne łaski
           dla Magdaleny z okazji urodzin
 -      za ¶p. Barbarę Nowak
 -      za ¶p. Pawła, Annę i Czesława Lisewskich
 -      za ¶p. Stanisława Kowalskiego
 -      za ¶p. Krystynę i Leona Krysiaków
           oraz rodziców z obojga stron
 -      za ¶p. Andrzeja Dyllę


12.00  -         Za parafian
 
Poniedziałek 17.01.2022 16.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 15)
 
Wtorek 18.01.2022 8.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 16)
 
¦roda 19.01.2022 16.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 17)
 
Czwartek 20.01.2022 16.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 18)
 
Pi±tek 21.01.2022 18.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 17)
 
Sobota 22.01.2022 8.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 20)
18.00  -         dziękczynna za rozszerzenie ochrony życia dzieci poczętych
           z pro¶b± o dalsze duchowe umacnianie cywilizacji miło¶ci
           w wymiarze osobistym, rodzinnym i narodowym
 
Niedziela 23.01.2022 8.00  -      za ¶p. Mirosławę Markowsk± (greg. 21)
10.00  -         za parafian
12.00  -         Msza ¶w. zbiorowa.
 -         O wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Łaskawej
           dla Agnieszki

 -      za ¶p. Babcie i Dziadków
           z rodzin Turowskich, Kowalskich, Ka¶lewiczów i Jurków

 -      za ¶p. Ryszarda Jankowskiego (15 r. ¶m.)