Stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przęstępstw seksualnych wobec nieletnich.

 
        Jan Paweł II zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw – piszą członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Czytaj całość.


APEL BISKUPA TORUŃSKIEGO

 
        Biskup Wiesław Śmigiel wzywa do modlitwy o pokój i przemianę ludzkich serc. Czytaj całość.


OGŁOSZENIE

 
        Od 1 stycznia bieżącego roku w niedziele jedna z Mszy św. będzie tzw. "Mszą zbiorową". W pierwszą niedzielę miesiąca - sobotnia o godz. 18:00, w drugą - niedzielna o godz. 8:00, w trzecią - niedzielna o godz. 10:00, a w czwartą - niedzielna o godz. 12:00. Jeżeli miesiąc będzie miał pięć niedziel - będzie ona bez Mszy zbiorowej.


OGŁOSZENIE

 
        W związku z informacjami o wypisywaniu dzieci z zajęć religii w szkole osobom wierzącym przypominam, że choć w świetle prawa państwowego zajęcia lekcyjne z religii nie są obowiązkowe, prawo kościelne nakłada na wierzących obowiązek nieprzerwanego kontynuowania edukacji z religii na poziomie szkół: podstawowej i średniej. Brak tej edukacji skutkuje niemożliwością - bez uzupełnienia wymaganej wiedzy - dopuszczenia do sakramentu bierzmowania, a co za tym idzie ślubu kościelnego w Polsce czy podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego.


 
Liturgia Godzin

Zapraszamy na cykl internetowych spotkań związanych z nauką modlitwy "Liturgią Godzin".


Odcinek "0" - zapowiadający serię.

Odcinek 12

Odcinek 1

Odcinek 13

Odcinek 2

Odcinek 14

Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11