Najnowsze informacje

OGŁOSZENIE

 
        Niniejszym informujemy wszystkich mieszkańców osiedla Czerniewice o zbliżającym się otwarciu pierwszego Żłobka Niepublicznego w tej okolicy. Żłobek zostaje otwarty w ramach projektu " Rodzice do pracy a ja do żłobka" realizowanym przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Placówka przez czas trwania projektu czyli do końca 08.2021 jest darmowa dla wszystkich uczestników.  Szczegóły rekrutacji można uzyskać na stronie www.krainazuczkow.edu.pl lub pod numerem telefonu 733 000 681 . ( Zobacz plakat )


OGŁOSZENIE

 
        Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.


KOMUNIKAT

 
       W związku z wytycznymi Rządu RP na czas pandemii koronawirusa aktualnie w kościołach może przebywać jednocześnie maksymalnie 1 osoba na 15 m2 powierzchni świątyni.

a. W konsekwencji, w naszym kościele może być obecnych max. 15 osób (nie licząc osób posługujących).

b. Zawsze można zdecydować się na uczestnictwo we Mszy św. przed kościołem z zachowaniem bezpiecznych odległości od siebie.

c. Msze święte w naszym kościele odbywają się według zwykłego porządku.
     Na parafialnym profilu Facebook transmitowana będzie Msza św. niedzielna o godz. 12:00.

d Bardzo proszę, żeby do komunii św. podchodziły najpierw osoby pragnące przyjąć komunię św. na dłoń, a następnie osoby przyjmujące komunię św. do ust. W przypadku dwóch udzielających komunii św.: aby komunię do ust przyjmować od udzielającego od strony chrzcielnicy, a na rękę od strony ambony.

e. Wszystkim uczestniczącym w liturgii przypominam o obowiązku noszenia nakrycia ust i nosa.

f. Biuro parafialne w środy pozostaje zamknięte. Można umawiać się na załatwienie koniecznych spraw telefonicznie.

g. W związku z pandemią Biskup Diecezjalny Wiesław Śmigiel udzielił do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. wszystkim osobom na terenie diecezji toruńskiej. Wszystkich, którzy pozostają w domach serdecznie pozdrawiam, proszę o modlitwę w domu i łączność duchową oraz korzystanie z radiowych i telewizyjnych transmisji Mszy świętych, a także z propozycji, które umożliwia internet, szczególnie z transmisji Mszy w niedziele o godz. 12:00 z naszego kościoła. .


Dyspensa

     Biskup Diecezjalny udziela ponownie - do odwołania - dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św.  Zobacz pełny tekst >>>>.


 
 
     „W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”
 

Liturgia Godzin
Rozpoczynamy cykl internetowych spotkań związanych z nauką modlitwy „Liturgią Godzin”.
Codziennie nowy odcinek.
Odcinek „0” – zapowiadający serię. Odcinek 12
Odcinek 1 Odcinek 13
Odcinek 2 Odcinek 14
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11
 

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej Toruń - Czerniewice
 
       Od 24 października zostały odwołane wszystkie zajęcia w ramach Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) Toruń-Czerniewice.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA ODPUSTU SPECJALNEGO
WIERNYM DOTKNIĘTYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

    
     W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

    Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.

   Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, błagając o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.

     Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.

Tekst Dekretu znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski.