Najnowsze informacje

LIST PASTERSKI W ZWIĄZKU Z XVI ZGROMADZENIEM OGÓLNYM SYNODU BISKUPÓW

 
        „Synod, czyli nasza wspólna droga”

         Drogie Siostry, drodzy Bracia,
       „(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwić”pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

       Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?  czytaj całość>>


BUDŻET OBYWATELSKI 2022 - GŁOSOWANIE

 
        Od 16 do 25 października 2020 głosujemy na projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2022 r. Zgodnie z regulaminem w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia. Mieszkaniec może głosować raz i w ramach tego głosowania może oddać maksymalnie trzy głosy na projekty lokalne oraz maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie. Każdy głosujący może głosować na projekty lokalne tylko z jednego, wybranego przez siebie okręgu.

Jest 5 projektów lokalnych z naszego osiedla w Czerniewicach i 39 projektów ogólnomiejskich

UWAGA!
Zgodne z prawem każdy głosujący musi to zrobić osobiście - to oznacza, że musi sam skorzystać z systemu elektronicznego lub wypełnić kartę papierową i osobiście wrzucić ją do urny znajdującej się w jednym ze wskazanych przez Urząd Miasta punktów. Nie można więc zbierać wypełnionych kart i wrzucać ich w pakietach do urny, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Głosować można:
- najlepiej przez Internet, poprzez system www.budzet.torun.pl
  lub
- poprzez wypełnienie karty do głosowania w wersji papierowej

Dla osób chcących głosować w wersji papierowej (szczególnie dotyczy to osób starszych) - przygotowane są karty w wejściu do kościoła. Wypełnioną kartę do głosowania będzie można sobiście wrzucić do urny w Centrum Aktywności Lokalnej – Czerniewice (sala parafialna przy kościele) w dniu 21 października br. (czwartek) w godz. 12.30 -14.00 lub w innym wybranym przez siebie punkcie do głosowania na terenie Torunia. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument w celu stwierdzenia tożsamości.

- Zobacz szczegóły na plakacie

- Lista projetów lokalnych z naszego Okręgu


OGŁOSZENIE

 
        Od nowego roku kalendarzowego w niedziele jedna z Mszy św. będzie tzw. „Mszą zbiorową”. W pierwszą niedzielę miesiąca – sobotnia o godz. 18:00, w drugą – niedzielna o godz. 8:00, w trzecią – niedzielna o godz. 10:00, a w czwartą – niedzielna o godz. 12:00. Jeśli miesiąc będzie miał pięć niedziel – będzie ona bez Mszy zbiorowej.


OGŁOSZENIE

 
        W związku z informacjami o wypisywaniu dzieci z zajęć religii w szkole osobom wierzącym przypominam, że choć w świetle prawa państwowego zajęcia lekcyjne z religii nie są obowiązkowe, prawo kościelne nakłada na wierzących obowiązek nieprzerwanego kontynuowania edukacji z religii na poziomie szkół: podstawowej i średniej. Brak tej edukacji skutkuje niemożliwością – bez uzupełnienia wymaganej wiedzy – dopuszczenia do sakramentu bierzmowania, a co za tym idzie ślubu kościelnego w Polsce czy podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego.


Październik miesiącem Różańca Świętego

 
        Miesiąc październik w tradycji Kościoła Katolickiego jest miesiącem poświęconym kultowi Matki Bożej a jednym z jego przejawów w naszym codzienym życiu jest Modlitwa Różancowa. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy darzymy wyjątkową czcią.

   Jedna z legend mówi, że Matka Boża przekazała różaniec Św. Dominikowi, w roku 1213. Łączy się to wydarzenie z odniesieniem zwycięstwa na albigensami w południowej Francji. W czasach, w których żył św. Dominik, modlitwa "Zdrowaś Maryjo" ("Ave Maria") składała się jedynie z pozdrowienia anielskiego i ze słów św. Elżbiety, a więc wyłącznie ze słów kierowanych do nas. Dopiero później, po Soborze Trydenckim, do modlitwy zostały dodane nasze słowa skierowane do Maryi.
 Różaniec jest modlitwą domową, osobistą oraz wspólnotową. Tradycyjnie odmawiany był przez całe rodziny bądź wspólnoty zakonne.

   Połowa XV w. to początek tworzenia się bractw różańcowych, wspólnot ludzi gromadzących się na modlitwie. W drugiej połowie XV w. kolońskiemu kartuzowi Heirichowi von Kalkar przypisuje się oddzielenie 10 "Zdrowaś Maryjo" - modlitwą "Ojcze nasz".
   7 października 1571 r. na południowy zachód od Lepanto zebrały się po dwie setki okrętów Imperium Osmańskiego i Ligi Świętej. Stoczyły ze sobą jedną z najbardziej krwawych biew morskich w historii.Papież Pius V przypisuje zwycięstwo pod Lepanto nad Turkami modlitwie różańcowej i ustanawia święto Matki Bożej Różańcowej, a wcześniej, w 1569 r., zatwierdza jednolitą formę różańca dla całego Kościoła (trzy części i piętnaście tajemnic).
   Około roku 1600 włączono do Różańca trzy wezwania: wiary, nadziei i miłości, symbolizowane trzema "Zdrowaś Maryjo". Od 1716 roku cały świat katolicki obchodzi święto Różańca - 7 października.
   W 1826 r. Maria Paulina Jaricot zakłada w Lionie we Francji wspólnotę Żywego Różańca, która po zatwierdzeniu przez Papieża, pod koniec jej życia liczy na świecie trzy miliony członków.
    Rok 1858 jest czasem, w którym Matka Boża osiemnaście razy objawia się  z Różańcem w ręku. Papież Leon XIII, w roku 1883, ustanawia październik miesiącem szczególnej modlitwy różańcowej i wzywa jednocześnie do codziennego - właśnie w tym miesiącu - odmawiania Różańca. Do Litanii Loretańskiej wprowadza wezwanie: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami”. Papież ten zasłużył na miano "papieża różańcowego" - wydał aż 12 Encyklik o Różańcu.
     W 1877 Matka Boża objawiła się w Gietrzwałdzie. Tam również prosiła: "Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec".
   Rok 1917 , to objawienia Maryi w Fatimie, które również przyczyniły się do upowszechnienia moditwy różańcowej. 13 października 1917 roku Matka Boża ukazała się trójce dzieci z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad szatanem właśnie za pomocą różańca. W 1958 roku Dominikanie w Polsce, powołują Krucjatę Różańca Rodzinnego. Na Podlasiu przyjęto do Krucjaty ponad dwieście tysięcy rodzin. Dominikanie w swoich kościołach w Polsce, wprowadzają "fatimskie nabożeństwa pokutne". W roku 1974 papież Paweł VI w encyklice MARIALIS CULTUS, poświęca modlitwie różańcowej czternaście numerów. Różaniec, zdaniem Ojca Świętego, wywodzi się z liturgicznej modlitwy Kościoła.
    W Polsce, w 1976 roku, ks. kard. Stefan Wyszyński, zatwierdza kierunki odnowy modlitwy różańcowej.
   Papież Jan Paweł II dodaje w 2002 roku czwartą grupę pięciu tajemnic światła jednocześnie nauczając: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterum życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku Syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw".

W naszej parafii nabożeństwa różańcowe dla dzieci odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 17:00, dla dorosłych od poniedziałku do piątku o 17:30, zaś w niedzielę dziesiątek różańca w łączności z Mszą świętą. Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnotowej modlitwie.


KOMUNIKAT

 
        Uwaga! 20 czerwca br. zostaje ZNIESIONA DYSPENSA od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Więcej informacji tutaj . W kościołach do 27 czerwca obowiązuje nakaz zajmowania max. 50% miejsc w kościele, a od 27 czerwca 75% miejsc w kościele. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych. Komunia święta nadal będzie udzielana najpierw – na zewnątrz - osobom uczestniczącym we Mszy św. przed kościołem, a następnie wewnątrz kościoła.


Piękno i wielkość rodziny - słowo biskupa toruńskiego

 
        W związku z rozpoczynającą się peregrynacją obrazu Świętej Rodziny w diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel skierował do wiernych list.  >>Czytaj całość<<


OGŁOSZENIE

 
        Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.


 
 
     „W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”
 

Liturgia Godzin
Rozpoczynamy cykl internetowych spotkań związanych z nauką modlitwy „Liturgią Godzin”.
Codziennie nowy odcinek.
Odcinek „0” – zapowiadający serię. Odcinek 12
Odcinek 1 Odcinek 13
Odcinek 2 Odcinek 14
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11
 

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA ODPUSTU SPECJALNEGO
WIERNYM DOTKNIĘTYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

    
     W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

    Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.

   Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, błagając o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.

     Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.

Tekst Dekretu znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski.