Najnowsze informacje

Narodowy Spis Powszechny 2021

 
        W dniu 1 kwietnia 2021 r. w Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny, który potrwa w do 30 września br. Za jego organizację odpowiedziany jest Główny Urząd Statystyczny. Będzie on realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami - na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. W poniżej zamieszczonych materiałach zawarte są szczegółowe informacje, linki oraz wskazówki.
    * Wszystko o spisie*
    * Infografika - Samospis internetowy*
    * Infografika - Samospis telefoniczny*
 


Piekno i wielkość rodziny - słowo biskupa toruńskiego

 
        W związku z rozpoczynającą się peregrynacją obrazu Świętej Rodziny w diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel skierował do wiernych list.  >>Czytaj całość<<


OGŁOSZENIE

 
        Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.


KOMUNIKAT

 
       W związku z wytycznymi Rządu RP na czas pandemii koronawirusa aktualnie w kościołach może przebywać jednocześnie maksymalnie 1 osoba na 15 m2 powierzchni świątyni.

a. W konsekwencji, w naszym kościele może być obecnych max. 15 osób (nie licząc osób posługujących).

b. Osoby, które zamówiły intencję Mszy św. i chcą w niej uczestniczyć zobowiązane są do wcześniejszego przyjścia.

c. Zawsze można zdecydować się na uczestnictwo we Mszy św. przed kościołem z zachowaniem bezpiecznych odległości od siebie. Krzesełka i ławki są wystawione przy kościele i budynku plebanii. Można z nich korzystać.

d. Msze święte odbywają się według zwykłego porządku. Na parafialnym profilu facebook transmitowana będzie Msza św. niedzielna o godz. 12:00 (nie trzeba mieć własnego profilu facebook, by móc odtwarzać transmisje z naszego kościoła).

e. Bardzo proszę, żeby do komunii św. podchodziły najpierw osoby pragnące przyjąć komunię św. na dłoń, a następnie osoby przyjmujące komunię św. do ust. W przypadku dwóch udzielających komunii św.: aby komunię do ust przyjmować od udzielającego od strony chrzcielnicy, a na rękę od strony ambony. Jeśli we Mszy św. uczestniczą osoby na zewnątrz kościoła, do nich najpierw z komunią wyjdzie kapłan (w przypadku, gdy kapłan jest tylko jeden), a następnie komunia zostanie udzielona osobom wewnątrz kościoła.

f. Na szafkach w kruchcie kościoła postawione są dezynfekatory, którymi można dezynfekować ręce.

g. Wszystkim uczestniczącym w liturgii przypominam o obowiązku noszenia nakrycia ust i nosa.

h. Biuro parafialne w środy pozostaje zamknięte. Można umawiać się na załatwienie koniecznych spraw telefonicznie.


Dyspensa

     Biskup Diecezjalny udziela ponownie - do odwołania - dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św.  Zobacz pełny tekst >>>>.


 
 
     „W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”
 

Liturgia Godzin
Rozpoczynamy cykl internetowych spotkań związanych z nauką modlitwy „Liturgią Godzin”.
Codziennie nowy odcinek.
Odcinek „0” – zapowiadający serię. Odcinek 12
Odcinek 1 Odcinek 13
Odcinek 2 Odcinek 14
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11
 

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA ODPUSTU SPECJALNEGO
WIERNYM DOTKNIĘTYM PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

    
     W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

    Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.

   Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego, błagając o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.

     Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.

Tekst Dekretu znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski.