Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 
        Deklaracja Dignitas infin ita godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. >>Czytaj całość.<<


APEL BISKUPA TORUŃSKIEGO

 
        Biskup Wiesław Śmigiel wzywa do modlitwy o pokój i przemianę ludzkich serc. Czytaj całość.


OGŁOSZENIE

 
        W związku z informacjami o wypisywaniu dzieci z zajęć religii w szkole osobom wierzącym przypominam, że choć w świetle prawa państwowego zajęcia lekcyjne z religii nie są obowiązkowe, prawo kościelne nakłada na wierzących obowiązek nieprzerwanego kontynuowania edukacji z religii na poziomie szkół: podstawowej i średniej. Brak tej edukacji skutkuje niemożliwością - bez uzupełnienia wymaganej wiedzy - dopuszczenia do sakramentu bierzmowania, a co za tym idzie ślubu kościelnego w Polsce czy podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego.


 
Liturgia Godzin

Zapraszamy na cykl internetowych spotkań związanych z nauką modlitwy "Liturgią Godzin".


Odcinek "0" - zapowiadający serię.

Odcinek 12

Odcinek 1

Odcinek 13

Odcinek 2

Odcinek 14

Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6
Odcinek 7
Odcinek 8
Odcinek 9
Odcinek 10
Odcinek 11