Nowenna

   


Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 

   
   

 

           O Maryjo, witam Cię!
O Maryjo, kocham Cię!
O Maryja, pobłogosław
Wszystkie dzieci swe!

 

NABOŻEŃSTWO

w każdą środę o godz. 18:00

 

   
   

MODLITWA RZYMSKA

   
   


 
O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.  Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu  dla naszego zbawienia.  Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej,  abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

(prośby i podziękowania)
.

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę; A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Pieśń ...

   
         
   

WSPÓLNE BŁAGANIA

   
   


O Maryjo, usłysz błagania nasze:

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
                                       Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Pieśń ...

 
   
   

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA

   
   


O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia:

 Za uzdrowionych z choroby,
                                                   Dziękujemy Cię, Matko Nieustającej Pomocy   
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

 Pieśń …
 

   
    WSPÓLNE PROŚBY    
   


Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która  z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wielka Matko Boża,
                           Pomagaj nam nieustannie,
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Wszechmocy błagająca,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Kotwico naszej nadziei,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Żywicielko głodnych,
Opatrzności ubogich,
Cudowna Lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Zbawienie umierających,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,
Obrona nasza na Sądzie,
Wybawicielko z czyśćca.

 W. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
O. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, pozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Pieśń …

Pod Twoją obronę …

 Pieśń …

   
         
    MATKO POMOCY NIEUSTAJĄCEJ    
   


Matko pomocy nieustającej,
Proś Boga za nami, proś Boga za nami!

 

   
   

DO CIEBIE, MATKO, SZAFARKO…

   
   


1. Do Ciebie, Matko, Szafarko łask,
    Błagalne pienia wciąż płyną.
    Twa dobroć świeci nad słońca blask,
    Nadzieją Tyś nam jedyną!

 

Ref.: W cierpienia czas pomocą darz
         i nieustannie ratuj nas!

 

2. Gdy Twojej chwały niebieski tron,
    Daleki duszy cierpiącej,
    Spoglądnij na nas przez obraz on
    Pomocy Nieustającej.

 

3. Twe oczy jakże łaskawe są,
    Pociąga słodycz z nich Twoja,
    Ufamy mocno, że ulżysz łzom
    I wsparciem staniesz się w znojach.

 

   
   

SERDECZNA MATKO

   
   


1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.

 

2. Do kogóż wzdychać mamy, nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której Serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.

 

3. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

 

   
   

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

   
   


1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

 

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna cierpienia daruj nasze przewinienia
Uproś łaski przebaczenia, Maryjo!

 

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

   
   

KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ

   
   


1. Królowej anielskiej śpiewamy
Różami uwieńczmy jej skroń
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń
O Maryjo, bądż nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam!

 

2. Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 
1. O Tronie Ty Boga wiecznego,
O Słońce nadziei i łask,
O Różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych jest blask!
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam!