OGŁOSZENIA INNE


TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE MIASTA TORUŃ”

       Od dnia 01.09.2020r. w ramach utrzymania trwałości projektu oferujemy możliwość skorzystania ze wsparcia dziennego dla osób niesamodzielnych.

Trwałość jest realizowana przez okres trzech lat, tj. do 31.08.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu (tel. 56 611 89 40).      Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu, informuje że w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej Czerniewice, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych” przy Parafii prowadzony jest Klub Samopomocy ARKA ....
czytaj całość »